شرکت در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
دی 1400

هر ساله در عسلویه از شرکت های فعال و تولید کنندگان نمونه کشور دعوت میگردد تا آخرین دست آورد ها و محصولات تولیدی و مرتبط خود با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را به نمایش بگذارند. امسال نیز شرکت داتیس با حضور در این نمایشگاه و عقد قرارداد های جدید علاوه بر ارائه محصولات با کیفیت به پتروشیمی ها باعث جلوگیری خروج ارز از کشور گردید.