بازدید رئیس نظام مهندسی ، شهردار و رئیس اتاق بازرگانی از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس

بازدید رئیس نظام مهندسی ، شهردار و رئیس اتاق بازرگانی از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس
بهمن 1400