بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس
دی 1398