تشت تبخیر نوعی سنسور هواشناسی است که می تواند میزان آب تبخیر شده در بازه زمانی مشخص را به سیگنال الکتریکی تبدیل نماید.

کاربرد تشت تبخیر چیست؟

تشت های تبخیر جهت سنجش میزان تبخیر آب در بازه زمانی مشخص می شوند، در نتیجه ممکن است در علوم مختلف کاربردهای متفاوتی داشته باشند . به طور کلی این تشت ها در :

 • هواشناسی 
 • ساخت و نگه داری سد 
 • معادن 
 • کشاورزی 
 • جنگل داری 
 • علوم نظامی

و بسیاری از علوم دیگر استفاده می گردند.

تشت تبخیر

شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس یکی از تامین کننده گان تشت های تبخیر در ایران می باشد.

تشت تبخیر
تشت تبخیر

مشخصات فنی تشت تبخیر

 • سیگنال خروجی : 4 الی 20 میلی آمپر / 0 الی 5 ولت / RS485 1 (بنابر سفارش مشتری) 
 • ولتاژ تغذیه 5 الی 24 ولت 
 • رنج اندازه گیری 0 الی 80 میلی متر
 • دقت اندازه گیری: 1% 
 • زمان پاسخگویی : کمتر از 1 ثانیه 
 • دمای کاری منفی 30 الی مثبت 80 درجه سانتی گراد
 • رطوبت قابل تحمل 0 الی 100%
 • درجه محافظت IP65 (قابل استفاده در فضای باز)
 •  
تشت تبخیر

نوع سیم بندی در خروجی های مختلف

تشت تبخیر

نحوه محاسبه تبخیر در خروجی آنالوگ

1.Voltage output 0-2 V water level height =(output voltage -0.4)/1.6*80

When the output voltage is 1.5 V, measured at 8 a.m., the water level =(1.5-0.4)/1.6*80=55 mm

When the output voltage is 1.4 at 8 pm V, the water level =(1.4-0.4)/1.6/80/50 mm

So the evaporation for these 12 hours is 55 mm-50mm=5 mm

2. current output 4-20 mA water level height =(output current-4)/16/80

3.RS485 interface, Modbus protocol water level height = register value Such as reading 50, the height =50=50 mm.

Modbus Protocol

The default value of communication parameters is: The baud rate is 9600 bps, one start bit, eight data bits, no check and one stop bit. Modbus register

Parameter Name Register address (hexadecimal) Parameter type Modbus Function Number Parameter Range and Description Default
Water level height x0000 0 INT16, read only 0 x03/ Read 0-200 Actual height values No
Modbus slave address (ADDRESS) x1000 0 UINT16, Read and write 0 x03/ Read 0 x16/ Write 0-255 2
Death order x0202 0 INT16, only write 0 x16/ Write 0 No